Cenik storitvev

V plačilo za posredovanja pri prodaji oz. oddaji je všteto:

prevzem nepremičnine v posredovanje, priprava pogodbe o posredovanju, pregled pravnega in dejanskega stanja, priprava tržne analize in pojasnilo o razmerah na trgu nepremičnin, svetovanje glede prodajne cene, oglaševanje, iskanje kupca, vodenje ogledov, sprotno obveščanje glede prodajnih aktivnosti, pogajanje za ceno, vodenje postopka prodaje na DURS, organizacija notarske overitve, primopredaja nepremičnin, ter vse v skladu z veljavnimi splošnimi pogoji nepremičninske družbe.

Drugačna višina provizije ali razmerje delitve le te, se določi s pisnim dogovorom med strankami.

V primeru pridobivanja dokumentov (lokacijske informacije, mapne kopije, pravnomočnosti gradbenega dovoljenja, uporabnega dovoljenja, raznih potrdil itd) za prodajo nepremičnine s strani posrednika, naročnik krije stroške le-teh (cena ki bo na računu s strani Upravnih organov).

Če je za sklenitev ustrezne pogodbe potrebna cenitev nepremičnine, bo posrednik na zahtevo in stroške naročnika priskrbel sodno zapriseženega cenilca.

Cena cenitve je odvisna od velikosti nepremičnine in se giblje od 150,00 EUR do 550,00 EUR

Sestava kupoprodajne pogodbe pri notarju na zahtevo naročnika, stane po ceniku notarjev, odvisno od zahtevnosti pogodbe in jo naročnik v celoti krije sam.

Naročnik plača sestavo kupoprodajne pogodbe pri odvetniku, ki ga priskrbi agencija v višini 250,00 EUR.

Povračilo dejanskih stroškov, ki so v zvezi s posredovanjem nastali, tudi če pogodba med naročiteljem in tretjo osebo nibila sklenjena, za pokritje stroškov, ki so nepremičninski družbi nastali pri izpolnjevanju naročila v skladu s pogodbo oposredovanju:
– Posamezni ogled nepremičnine 60,00 EUR + DDV;
– Oglaševanje nepremičnine na spletnih in drugih medijih 120,00 EUR + DDV;

Če je ogled opravljen ob vikendih in praznikih, mora tretja oseba plačati ogled v višini 60,00 EUR + DDV za vsako pokazano nepremičnino.